Taku orientēšanās sacensības

0 komentāru

veltītas orientēšanās sporta meistara Miķeļa Gediņa piemiņai.

Programma

28. septembrī „Mēnesnīcas Taka ‘2012”
Līdz plkst. 20:00 Dalībnieku ierašanās un reģistrācija
Plkst. 20:30 Starts Taku-O distancē diennakts tumšajā laikā
NEAIZMIRSTI PAŅEMT LĪDZI LUKTURĪTI!!!

29. septembrī „Miķeļdiena ‘2012”
Līdz plkst. 9:45 Dalībnieku, kuri nepiedalījās naktī, ierašanās un reģistrācija
No plkst. 10:00 līdz 11:30 Starts Taku-O īsajā distancē Miķeļdienas sporta spēļu dalībniekiem - Tērvetes novada bērniem un ģimenēm
No plkst. 11:30 līdz 14:00 Starts Taku-O garajā distancē (Latvijas Taku-O Ranga un Latvijas Paralimpiskā kausa ieskaites sacensības).
Starta kārtība:
- Paralimpiskās grupas dalībnieki pēc protokola;
- Atklātās grupas dalībnieki pēc brīvas izvēles.
Līdz plkst. 20:00 Pieteikumu iesniegšana un izloze 30.septembra Precīzās orientēšanās TempO sacensībām

30. septembrī „Miķeļdiena ‘2012”
No plkst. 10:00 līdz 12:00 Starts Precīzās orientēšanās TempO sacensībās
Starta kārtība:
- Visu grupu dalībnieki pēc protokola;
Plkst. 14:00 Apbalvošana

Dalībnieki un grupas

Sacensībās pielaidīs jebkuru Latvijas iedzīvotāju un viesus no citām valstīm.
Pēc Taku-O sacensību noteikumiem dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.

Īsās distances dalībnieki – Tērvetes novada bērni un ģimenes:
PJ - Paralimpiskā jauniešu grupa
– bērni un jaunieši ar īpašajām vajadzībām, t.sk. arī ar ārēji neredzamām, izņemot nedzirdīgos;
AJ - Atklātā grupa – bērni un jaunieši, kuri neatbilst paralimpiskajai grupai.

Piezīme:
Par iespējamo bērnu un jauniešu grupu sadalījumu apakšgrupās, sacensību dienā būs papildus informācija;
Pieaugušie Tērvetes novada ģimeņu dalībnieki, atbilst attiecīgi PE, AE, PB un AB grupu dalībniekiem (skat. zemāk).


Garās distances dalībnieki:
PE - Paralimpiskā grupa – lietpratēji - dalībnieki ar īpašajām vajadzībām, t.sk. arī ar ārēji neredzamām, izņemot nedzirdīgos;
AE - Atklātā grupa – lietpratēji - jebkurš, kam ir interese par orientēšanās sporta disciplīnu daudzveidību.
PB - Paralimpiskā grupa – iesācēji - dalībnieki ar īpašajām vajadzībām, t.sk. arī ar ārēji neredzamām, izņemot nedzirdīgos;
AB - Atklātā grupa– iesācēji - jebkurš, kam ir interese par orientēšanās sporta disciplīnu daudzveidību.
Vērtēšana

Dalībnieks rezultātu vērtēs vadoties pēc pastāvošajiem Taku – O sacensību noteikumiem un atsevišķas informācijas sacensību dienā.
Kopvērtējumā: Taku – O dienas garā distance + TempO. Vairāk informācijas par vērtēšanas sistēmu būs biļetenā Nr

Apbalvošana

Katrā grupā par izcīnītajām pirmajām trīs vietām apbalvos ar diplomiem. Kopvērtējumā – diplomi un piemiņas balvas.

Pieteikumi

Iepriekšējie pieteikumi, norādot vārdu, uzvārdu, klubu (kolektīvu), grupu, iesūtāmi līdz 25.septembrim:
- pa e-pastu: orient@navigator.lv
- pa telefonu: 29928638

Sacensību dienā, dalībnieks sekretariātā iegādājas kontrolkartiņu un izpilda visas, uz informācijas stenda norādītās sacensību rīkotāju prasības.

Dalības maksa

Tērvetes novada bērniem un ģimenēm – BEZ MAKSAS;
Pārējiem:
- Ja piedalās visās trijās sacensību programmās (t.i. naktī, dienā garajā distancē un TempO) - 8 LVL (1993. g.dzim. un vecāki);
- Ja piedalās tikai vienā vai divās sacensību programmā - 3 LVL par katru startu (1993. g.dzim. un vecāki);
- Jauniešiem (1994. g.dzim. un jaunāki) - 50% atlaide;

Samaksai ar pārskaitījumu rēķinus pieprasīt, zvanot vai rakstot Zitai Rukšānei Tālrunis: 26324803, E-pasts: zita19@inbox.lv

Dalībnieku uzņemšana

Sacensību rīkotāji neuzņemas atbildību par dalībnieka veselības stāvokli un drošību distancē.
Apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Vairāk informācijas būs biļetenā Nr.2 un uz informācijas stenda sacensību dienā.

Rīkotāji

Sacensības rīko LOF Taku-O komisija sadarbībā ar biedrībām „Taciņa”, OK- Liedags, , RC Tērvete u.c. sacensību labvēļiem.
Sacensības vada apstiprinātā galvenā tiesnešu kolēģija:
- Galvenais tiesnesis: Jānis Bergs (OK – Liedags);
- Galvenais sekretārs: Varis Bunga (OK – Liedags);
- Galv. sekr. asistente: Zita Rukšāne (B-ba Taciņa);
- Inspektors: Andrejs Šulcs (Leonardo OSKB)

Naktsmītnes u.c. pakalpojumi RC Tērvete:

Jāpiesakās atsevišķi līdz 25. septembrim pa tālruni (administrators, klientu reģistrācija):
Diennakts tālrunis - (+371) 63726175; Fax - (+371) 63781703; Mob.t. - (+371) 27859888;
E-pasts: rctervete@zemgale.lv

Būsiet mīļi gaidīti Tērvetē!!!
 

Atgriezties uz augšu