Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga

0 komentāru

Jau vairākus gadus  Latvijā notiek daudz, dažāda līmeņa orientēšanās sacensības iekštelpās. Šis interesants un aizraujošs orientēšanās sporta paveids, kā ieraudzīt šķietami pazīstamas telpas no citas puses. Šādam pasākumam ir piemērotas dažādas daudzstāvu celtnes ar daudzveidīgu iekštelpu izbūvi. Līdz šim telpu orientēšanās sacensības norisinānājās tikai Orientēšanās skrējiena disciplīnā.

Orientēšanās nav vien tikai skriešana pa mežu.

Pasaulē jau rit ceturtais gadu desmits, kas apliecina to, ka orientēšanās nav vien tikai skriešana pa mežu ar karti un kompasu rokās. Starptautiskā orientēšanās federācija ir apstiprinājusi četras galvenās orientēšanās sporta disciplīnas:
O’ skrējiens;
O’ slēpojums;
O’ velobrauciens;
Taku-O.


Katrā no tā atsevišķi notiek pasaules čempionāti un citas daudzas starptautiskās līmeņa sacensības, kuras vienlaikus kalpo, kā sacensību sēriju „Pasaules kauss” atsevišķi posmi.

Taku Orientēšanās jeb saīsināti Taku-O ir īpaša ar to, ka orientēšanās sacensības ir pieejamas cilvēkiem ar īpašajām vajadzībām. Vismazkustīgākajam invalīdam ir iespējas kopā ar visveselāko sportistu ne tikai vien līdzvērtīgi sacensties, bet arī pat viņu uzvarēt, jo šeit spēks un ātrums nav izšķirošais rādītājs. Augstu rezultātu sasniegšanai noteicošais ir prasme lasīt karti, uzmanība un attapība. Tā kā Taku-O sacensībās dalībnieki neklasificējās pēc dzimuma, līdz ar to sievietēm ir kolosālas iespējas vīriešiem pierādīt to, ka viņas nav nekāds vājais dzimums, bet gan pat pārākas pār viņiem, jo ne vienās vien Taku-O sacensībās uz goda pjedestāla visaugstākā pakāpiena bijušas sievietes.

Jūrmala var lepoties par to, kad atkal ir pirmā un šoreiz ne tikai Latvijā vien.

Latvijā Taku-O sāka ieviesties Jūrmalā 1999. gada rudenī, pateicoties Vaivaru pamatskolas direktores Ineses Kārkliņas un toreizējā NRC „Vaivari” direktora Aivara Vētras atbalstam un jau 2000.gada 11.maijā Vaivaros notika Latvijā pirmās oficiālās Taku-O sacensības „TU VARI”.

Pateicoties Jūrmalas pilsētas domes finansiālajam atbalstam un NRC „Vaivari” sapratnei par orientēšanās sporta lielo nozīmi sabiedrībā un sniegtajai praktiskajai palīdzībai, š.g. 5. martā NRC „Vaivari” iekštelpās, pirmajos trijos stāvos norisinājās sacensības orientēšanās divcīņā:
Taku-O TempO distance + Fotoorientēšanās. Līdz šim nekur pasaulē sacensības ar šādu programmu vēl  nav notikušas.

Par TempO distanci:
Dalībniekam starta vietā tika izsniegta iekštelpu  karte, kurās tika attēlotas TempO uzdevumu staciju vietas. Šīs uzdevumu stacijas tika iekārtotas pie lieliem, labi caurskatāmiem logiem. Tur dalībniekam tiesnesis izsniedza, blociņa veidā sastiprinātus, vairākus karšu fragmentus un iedarbināja hronometru. Dalībnieka uzdevums ir noteikt, kurš no pagalmā redzamajiem kontrolpunktu karodziņiem atbilst kartē iedrukātā KP aplīša centram un dotajai leģendai. Kad dalībnieks atbildēja pēdējo uzdevumu tiesnesis fiksē atbildes laiku. Par katru nepareizu atbildi tiek pieskaitītas 30 soda sekundes. Dalībnieka rezultātu noteica, summējot visu uzdevumu staciju atbilžu  laikus pieskaitot sodas sekundes. Šajās sacensībās bija piecas uzdevumu stacijas, katrā pa 5 uzdevumiem. Tā tad pavisam kopā bija jānosaka 25 KP.

Par Foto-O:
Iekštelpu kartes otrajā pusē bija iedrukātas vairākas fotogrāfijas ar dažādu objektu fragmentiem, kurus dalībniekam vajadzēja sameklēt pa ceļam ejot uz TempO uzdevumu stacijām, un atbildēt uz jautājumiem.

Orientēšanās divcīņā dalībnieka rezultātu noteica, summējot TempO distancē un Fotoorientēšanās iegūtos punktus par pareizajām atbildēm. Ja diviem vai vairākiem dalībniekiem bija vienāds izcīnīto punktu skaits, tad augstāku vietu ieņēma dalībnieks, kuram bija mazāka sekunžu summa.

Liels paldies ir jāsaka arī sacensību sadarbības partneriem Orientēšanās klubiem „Ziemeļkurzeme”, „Liedags”, „Taciņa”,  Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centram, Uzņēmumiem NRC „Vaivari”, „Ventspils digitālais centrs”, „Terra-Topo”, „Digitālā pele” u.c. kuri  palīdzēja sekmīgai sacensību norisei.


Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Telpu orientēšanās kļūst daudzveidīga - Ziņas -
Atgriezties uz augšu