Transporta pakalpojumi personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās

13 komentāru

Informējam Jūs par transporta pakalpojuma samaksas kārtību personām, kurām apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietošanās ar sabiedrisko transportu (turpmāk tekstā - Persona), ja viņas neatrodas valsts vai pašvaldības apgādībā .

Rīgas pašvaldība piešķir un samaksā par transporta pakalpojumu personai bez viņas ienākumu un materiālā stvokļa izvērtēšanas. Transporta pakalpojums var tikt piešķirts šādā apmērā (viens no turpmāk minētajiem) :

 • Speciālā autotransporta (mikroautobusa) pakalpojums – Ls 270 gadā.
 • Taksometra pakalpojums – Ls 200 gadā.
 • Degvielas iegāde personīgajam autotransportam – Ls 180 gadā.

Papildus iepriekš minētajiem pakalpojumiem persona var saņemt:

 • Ja persona sekmīgi mācās vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādē – Ls 15 mēnesī.
 • Ja persona strādā algotā darbā – Ls 15 mēnesī.
 • Ja persona apmeklē rehabilitācijas institūcijas un izmanto kādu no iepriekšminētajiem transporta pakalpojumiem līdz Ls 50 gadā.
 • Transporta pakalpojums hroniskas nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze – līdz Ls 50 mēnesī.

Lai saņemtu transporta pakalpojumu, personai vai tās pilnvarotai personai jāvēršas Rīgas priekšpilsētas (rajona) Sociālajā dienestā pēc deklarētās dzīves vietas:

Kurzemes rajonā – Baldones ielā 2, 303. kabinetā, tālr. 7012365
Pirmdienās 14 .00 – 19.00
Ceturtdienās 13.00 – 17.00

Latgales priekšpilsētā – Aglonas ielā 35 korpuss 1, 19. kabinetā, tālr. 7037434
Pirmdienās 13.00-18.00
Trešdienās 10.00-14.00
Ceturtdienās 10.00-15.00

Vidzemes priekšpilsētā (arī Centra rajona iedzīvotājiem) - Vidrižu ielā 3, 106. kabinetā, tālr. 7037945 vai 7012155
Pirmdienās 14.00-19.00
Otrdienās 8.30-12.30
Ceturtdienās 13.00-17.00

Zemgales priekšpilsētā – Ed. Smiļģa ielā 46, 204. kabinetā; tālr.7012253
Pirmdienās 14.00-18.30
Otrdienās 8.30-12.00 un 12.30-17.00
Ceturtdienās 14.00-17.00

Ziemeļu rajonā – Rūpniecības ielā 21, 34.kabinetā, tālr. 7026673
Pirmdienās 14.00-19.00
Trešdienās 9.00-12.00
Ceturtdienās 9.00-13.00

Sociālajā dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:

 • rakstisks iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments;
 • veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu Valsts komisijas izsniegta izziņa (turpmāk TDEĀK) par medicīnisco indikāciju noteicšanu speciāli pielāgota vieglā automobiļa iegādei un valsts sociālā pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai invalīdiem, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, saņemšanai.
  TDEĀK nav jāiesniedz:
  • personām, kurām nepieciešama hemodialīze;
  • vienreizējā pabalsta transporta pakalpojumu saņemšanai.
 • Personām, kurām nepieciešama hemodialīze, kā arī vienreizējā pabalsta transporta pakalpojumu saņemšanai jāiesniedz primārās veselības aprūpes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts izraksts no slimnieka medicīnas kartes (veidlapa 027/u), kurā norādīta personas nespēja pārvietoties ar sabiedrisko transportu.
 • Pirmajā mācību pusgadā dokuments par uzņemšanu mācību iestādē, turpmākajā periodā par sekmīgu iepriecšējā mācību pusgada beigšanu.
 • Ja strādā algotā darbā, izziņa no darba vietas.
 • Nosūtījums uz rehabilitācijas institūciju, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas periods.
 • Hroniskas nieru mazspējas slimniekiem papildus jānorāda personai nepieciešamo hemodialīzes pakalpojumu saņemšanas skaits mēnesī.

Pēc personas dokumentu saņemšanas Sociālā dienesta darbinieks 10 darba dienu laikā pieņem lēmumu par transporta pakalpojuma piešķiršanu.

3 darba dienu laikā pēc lēmuma piešķirt pakalpojumu Sociālā dienesta darbinieks personai izsniedz:

 • bezskaidras naudas norēķinu maksājumu karti, ja Persona izvēlējusies izmantot taksometra karti;
 • informāciju par transporta pakalpojuma sniedzējiem un transporta pakalpojuma cenām.
 • pabalstu transporta pakalpojumiem pārskaitot personas norādītajā bankas kontā, izvēloties tās prasībām atbilstošāko transporta pakalpojuma sniedzēja piedāvāto pakalpojumu.
Informatīvais BEZMAKSAS tālrunis 8005055 darba dienās no 9.00-16.00

Pamatojoties uz Rīgas domes 2007. gada 3. jūlija saistošajiem noteikumiemm Nr.83

Atgriezties uz augšu