Tu vari 2007 papildināts ar rezultātiem

0 komentāru

Rezultāti

2007. gada 5. maijā Ķemeros notiks Jūrmalas pilsētas atklātās sacensības orientēšanās pastaigā taku distancē “Tu vari’2007” un Latvijas Paralimpiskā kausa 2007 pirmais sacensību posms. Pulcēšanās pansionāta “Dzimtene” sporta zālē. Ķemeros, Bišu ielā 10a. Ieja no Emīla Dārziņa ielas puses.

PROGRAMMĀ:
 • pl 1100 Dalībnieku ierašanās sacensību centrā un reģistrācija.
 • pl 1130 Izloze, starta protokola sagatavošana
 • pl 1145 Informācija, paraugdemonstrējumi, iepazīšanās ar starta protokolu, jautājumi un atbildes;
 • pl 1200 Starts pirmajai minūtei (starta intervālu noteiks, vadoties pēc “A” grupas dalībnieku skaita);
 • Apm pēc pl 1600 Noslēguma cermonija, Paralimpisko laureātu un taku distances laureātu godināšana
RĪKOTĀJI:
 • Orientēšanās klubs “LIEDAGS” sadarbībā ar Jūrmalas pilsētas domi u.c. pasākuma labvēļiem
 • Galvenais tiesnesis: Jānis Bergs (OK-Liedags) tlf 29928638 e-pasts: orient@navigator.lv
 • Galvenā sekretāre Gundega Upāne (OK-Liedags/IK-Auseklis) tlf 26144174 e-pasts: gundega.upane@inbox.lv
 • Sacensību inspektors: Jānis Gaidelis (OK-Stiga) tlf 28885241 e-pasts: gaidelis@inboks.lv

DALĪBNIEKI:
Pēc OTD sacensību noteikumiem dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.

Paralimpiskās grupas
„A” grupa
Dalībnieki kuri pārvietojas ar palīglīdzekļiem u.c. īpašajām vajadzībām, kuriem pārvietošanās notiek ar fizisku piepūli (t.sk. arī ar ārēji neredzamām) un ir pieredze orientēšanās sportā un kuri ir droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām;
„B” grupa
Dalībnieki kuri pārvietojas ar palīglīdzekļiem u.c. īpašajām vajadzībām kuriem pārvietošanās notiek ar fizisku piepūli (t.sk. arī ar ārēji neredzamām), iesācēji un arī tie, kuri vēl nav droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām;
Atklātā grupa
„C” grupa
Jebkurš orientierists, kas neatbilst paralimpisko dalībnieku grupām un kam ir interese un vēlēšanās iepazīties ar sacensībām orientēšanās pastaigā taku distancē.

KOMANDAS:
Jebkura biedrība, klubs vai kolektīvs, kurā startē ne mazāk, kā divi paralimpiskie dalībnieki veido komandu. Biedrība, klubs vai kolektīvs, kurā ir tikai viens vai nav paralimpisko dalībnieku komandu neveido. Biedrības, kluba (kolektīva) pārstāvis, pēc saviem vai kolektīva ieskatiem drīkst komplektēt vairākas komandas. Dalībnieku skaits, katrā komandā neierobežots, bet ne mazāk, kā divi paralimpiskie dalībnieki. Biedrība, klubs vai kolektīvs var būt arī komanda ja individuāli viens paralimpiskais dalībnieks startē “A” grupā, bet otrs “B” grupā.

VĒRTĒŠANA:
Dalīnieku rezultātus vērtēs atbilstoši Latvijā pastāvošajiem OTD sacensību noteikumiem. Internetā: www.orient.lv/otd Sacensībās visas grupas veiks vienu distanci un ja paralimpiskās grupās kādam no “B” grupas dalībniekiem rezultāts būs augstāks par “A” grupas dalībnieka labāko rezultātu (t.i. visvairāk iegūto punktu), tad dalībnieks automātiski tiek pārcelts “A” grupā un saņem “A” grupas uzvarētāja titulu. Atklātajā grupā uzvarētājs saņem taku distances uzvarētāja titulu. Komandas rezultātu noteiks, summējot divu labāko paralimpisko dalībnieku rezultātus.

APBALVOŠANA:
Individuāli, katrā grupā apbalvos pirmo trīs vietu ieguvējus ar piemiņas balvām un diplomiem. Komandas par izcīnītajām pirmajām trīs vietām apbalvos ar Jūrmalas pilsētas domes balvām un diplomiem.

PIETEIKUMI:
Iepriekšējie pieteikumi , norādot pilnu vārdu, uzvārdu, grupu un biedrību vai klubu (kolektīvu) un pasta vai e-pasta adresi, jāiesniedz, līdz 2007.gada 25. aprīlim:

 • rakstot vēstuli uz Jānim Bergam, OK-Liedags, Tukuma ielā 2, LV2012, Jūrmala;
 • sūtot pa e-pastu: orient@navigator.lv
 • piezvanot pa telefonu: 29928638
Vārdiskie pieteikumi un vienlaicīgi arī uzrādot medicīniskos sertifikāta dokumentus, kas apliecina, ka dalībnieks var būt paralimpiskais sacensību dalībnieks (t.sk. arī ar ārēji neredzamām īpašajām vajadzībām), ir jāiesniedz sacensību vietā līdz pl 1100 Ja no kluba (kolektīva) tiek pieteikti 4 vai vairāk paralimpiskie dalībnieki, pieteikumā jānorāda, kurš dalībnieks ir kurā komandā. Ja tas netiks veikts, rīkotāji uzskatīs, ka no kluba (kolektīva) sacensībās piedalās tikai viena komanda. Pēc mandātu komisijas (dalībnieku reģistrācijas) darba laika slēgšanas komandu komplektēšana aizliegta. Visiem dalībniekiem pēc info stendā izliktā parauga, pilnībā jāaizpilda dalībnieku kontrolkartiņa.

 

FINANSES:
Dalības maksa (par kartogrāfisko materiālu un distanču sagatavošanu). Paralimpisko grupu un atklāto grupu dalībniekiem 1989.g. dzim un vecākiem – 2,00 LVL Paralimpisko grupu un atklāto grupu dalībniekiem 1990.g. dzim un jaunākiem – 1,00 LVL Dalības maksa jāsamaksā reizē ar iepriekšējā pieteikuma nosūtīšanu līdz 2007.g. 30. aprīlim Biedrība OK-Liedags Reģ. Nr 50008025061 Banka: Hansabanka Konta Nr LV10HABA0551009216001 Ja vajag izrakstīt rēķinu, jāzvana pa tlf 29928638 Kavējuma maksa: (pēc 30. aprīļa) Paralimpisko grupu un atklāto grupu dalībniekiem 1989.g. dzim un vecākiem – 3,00 LVL Paralimpisko grupu un atklāto grupu dalībniekiem 1990.g. dzim un jaunākiem – 1,50 LVL

DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
Uzziņas par ēdināšanas iespējām un lai vienoties par samaksu, jāzvana Pansionāta “Dzimtene” sociālajai darbiniecei Vinetai Fišerei tlf 26132624 Klubiem (kolektīviem) vai dalībniekiem pašiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml). Startējot apavu un apģērba izvēle ir brīva. Precīzāka informācija par sacensību apvidu, distanci, karti u.c. info, kas nav atspoguļota šajā nolikumā, būs Biļetenā Nr 2 un sacensību vietā uz informācijas stendiem.

KARTE

Atgriezties uz augšu