Valdība atbalsta invaliditātes pensiju pārrēķināšanas kārtību

0 komentāru

Valdība otrdien, 19. maijā, atbalstīja Labklājības ministrijas (LM) ierosinājumu precizēt un pilnveidot I un II grupas invaliditātes pensijas pārrēķināšanas kārtību. Savukārt izmaiņas pensiju indeksācijā un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanas jautājumu valdība vienojās skatīt kontekstā ar 2016. gada budžeta izstrādi šī gada vasarā.

Līdz ar to LM virzītais likumprojekts Par valsts pensijām būs jāsadala un diskusijas par iespējamām izmaiņām pensiju indeksācijā un krīzes laikā piešķirto pensiju pārrēķināšanā turpināsies.

Labklājības ministrs Uldis Augulis uzsver, ka šodien valdībā pieņemtais lēmums nav taisnīgs pret pensionāriem un veicina sabiedrības neuzticību valdības solījumiem uzlabot pensijas vecuma cilvēku stāvokli. "Joprojām neatbalstu likumprojekta sadalīšanu, jo tajā iekļautie pasākumi no politikas attīstības viedokļa ir vienlīdz svarīgi un novērstu gan krīzes radītās sekas, gan mazinātu nabadzību un uzlabotu pensionāru dzīves kvalitāti. Turklāt valsts budžeta iespēju kontekstā nav korekti pretnostatīt dažādas sabiedrības grupas, jo visvairāk nabadzības riskam šobrīd ir pakļauti tieši pensionāri. Mans uzdevums ir pildīt valdības deklarācijā noteikto, tāpēc diskusijas vēl turpināsim nākamā gada budžeta veidošanas procesā" akcentē U.Augulis.

Līdz ar to Ministru kabineta sēdes protokollēmums tiks papildināts ar labklājības ministra īpašo viedokli. Iepriekšminēto paredz otrdien, 19. maijā, valdībā apstiprinātie grozījumi likumā Par valsts pensijām. Tie vēl jāpieņem  Saeimā.

Atgādinām, ka LM rosināja pensiju indeksācijā ņemt vērā 50% (līdzšinējo 25 % vietā) no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

Savukārt, ja pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātais ikgadējais apdrošināšanas iemaksu algas indekss būs mazāks par skaitli „1", pensijas kapitāla aktualizācijai plānots piemērot indeksu „1". Nākamo gadu, kas seko gadiem, kuros minētais indekss bija mazāks par skaitli „1", pensijas kapitāla aktualizācijai aprēķinātos pozitīvos indeksus plānots aizstāt ar indeksu „1" līdz gadam, kamēr aizstāto indeksu reizinājums ir lielāks par skaitli „1".

Vienlaikus plānots, ka laika posmā līdz 2018. gadam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) veiks pensiju pārskatīšanu. Tas nozīmē, ka VSAA pārskatīs pensijas apmēru tiem cilvēkiem, kuriem, aprēķinot pensiju, pensijas kapitāla noteikšanā ir ņemti vērā negatīvie apdrošināšanas iemaksu algu indeksi jeb indeksi, kas mazāki par skaitli „1".

Pensijas kapitāla aktualizēšanas kārtību saistībā ar negatīvajiem apdrošināšanas iemaksu algas indeksiem piemēros, sākot ar 2009. gadam noteikto indeksu, t.i. ar pirmo negatīvo indeksu, un turpinās līdz gadam, kamēr iepriekšējo gadu negatīvo un tiem sekojošo pozitīvo indeksu reizinājums būs lielāks par skaitli „1". Apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas noteikti līdz 2008. gadam, netiks pārskatīti.

Proti, cilvēkiem, kuriem pensija piešķirta vai pārrēķināta laikā no 2010. gada 1. janvāra līdz 2015. gada 31. decembrim un pensijas kapitāla noteikšanā ņemti vērā apdrošināšanas iemaksu algas indeksi, kas mazāki par skaitli „1", pensiju paredzēts pārrēķināt no tās piešķiršanas vai pārrēķina dienas. Plānots, ka pārrēķināto pensijas apmēru VSAA varētu sākt izmaksāt:
ar 2016. gada janvāri - 2010. gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas, 
ar 2017. gada janvāri - 2011. gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas, 
ar 2018. gada janvāri - 2012., 2013., 2014. un 2015. gadā piešķirtās vai pārrēķinātās pensijas.

Paredzēts pārskatīto pensiju par periodu no pārskatīšanas gada 1. janvāra izmaksāt ne vēlāk kā pārskatīšanas gada augustā. Tātad no pārskatīšanas gada 1. janvāra uz visu turpmāko periodu pensiju saņēmējiem tiks izmaksāta pārskatītā pensija. Piemēram, ja cilvēkam 2011. gadā piešķirta pensija 250 eiro apmērā, kad pensijas kapitālam ir piemēroti divi negatīvi indeksi (2009. un 2010.g), pārskatīto pensijas apmēru aptuveni 280 eiro apmērā, viņš saņems, sākot no 2017. gada 1. janvāra.

Valsts pensiju indeksāciju un pensijas pārrēķināšanu saistībā ar pensijas kapitāla pārskatīšanu veiks VSAA. Lai to paveiktu, nav nepieciešams cilvēka iesniegums.

Pēc VSAA datiem 2014. gadā vecuma pensijas saņēma 474 261 cilvēki (vidējais apmērs 280,60 eiro), invaliditātes pensijas saņēma 73 161 cilvēks (vidējais apmērs 168,84 eiro), apgādnieka zaudējuma pensijas saņēma - 18 973 cilvēki (vidējais apmērs 132,59 eiro).

Valsts ekonomiskās un finanšu krīzes izraisītais sociālo iemaksu veicēju skaita un algu samazinājums pensijas kapitālam piemērojamos ikgadējos indeksus negatīvi ietekmēja 2009. (0,9622), 2010. (0,7978) un 2011. gadā (0,9945).
Atgriezties uz augšu