Valdība palielina kopšanas pabalstu

3 komentāru

No 2010. gada 1. aprīļa ar Ministru Kabineta lēmumu Nr.438 tiek trīskārtīgi palielināts kopšanas pabalsts. Līdz šim tas bija 100Ls apmērā katru mēnesi.

18.12.2007. Lai sniegtu lielāku atbalstu cilvēkiem ar invaliditāti, no nākamā gada 1.janvāra invalīdi, kuriem nepieciešama īpaša kopšana, varēs saņem jaunu valsts sociālo pabalstu, informē Labklājības ministrija (LM).

Jauno pabalstu – 100 latus mēnesī – varēs saņemt invalīds ar smagiem organisma sistēmu funkciju traucējumiem, kurš pārsniedzis 18 gadu vecumu un kuram nepieciešama īpaša kopšana.

Tas ļaus smagi slimā invalīda kopšanai apmaksāt aprūpētāju, saņemt papildu rehabilitācijas pakalpojumus vai izmantot šos līdzekļus ikdienā nepieciešamo izdevumu segšanai.

Tā kā šis ir jauns pabalsts, tā saņemšanai nepieciešams Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀK) izsniegts atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Lai atvieglotu atzinuma saņemšanu, invalīdiem, kuru invaliditātes izziņā ir norāde „nepieciešama kopšana” vai „kopjams”, to izsniegs bez viņa klātbūtnes. Tas nozīmē, ka atzinumu varēs izsniegt uz invalīda vai viņa likumiskā pārstāvja iesnieguma pamata. Turklāt to varēs nosūtīt pa pastu vai faksu jebkurai VDEĀK (vēlams tai, kur cilvēkam pēdējo reizi noteica invaliditāti). Komisija izsniegs atzinumu bez cilvēka klātbūtnes un visus dokumentus ierakstītā vēstulē nosūtīs uz cilvēka norādīto adresi.

Savukārt tie invalīdi, kuriem ar invaliditāti izsniegtajos VDEĀK dokumentos nav atzīmes „kopjams” vai ”nepieciešama kopšana”, būs jāiesniedz VDEĀK iesniegums un ārstējošā ārsta nosūtījums uz ekspertīzes komisiju īpašas kopšanas nepieciešamības noteikšanai. Atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību varēs saņemt, ja VDEĀK konstatēs invalīda funkcionālo traucējumu atbilstību apstiprinātajiem kritērijiem invalīda īpašas kopšanas nepieciešamībai.

Lai saņemtu jauno pabalstu, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā (VSAA) būs jāiesniedz:

1. minētais VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību;

2. invaliditātes izziņa;

3. personu apliecinošs dokuments.

Atgriezties uz augšu