Valstij Mārim Dzelzskalnam būs jāizmaksā 12 000 latu

5 komentāru

Administratīvā apgabaltiesa uzlikusi par pienākumu valstij izmaksāt kopumā 12 000 latu morālā kaitējuma atlīdzību Mārim Dzelzskalnam un viņa sievai Svetlanai saistībā ar savlaicīgu neinformēšanu par asinīs atrasto C hepatīta infekciju.

Valstij uzdots izmaksāt Mārim Dzelzskalnam 8000 latu atlīdzību un Svetlanai Dzelzskalnei - 4000 latu atlīdzību, aģentūru LETA informēja apgabaltiesas priekšsēdētājas palīdze Līga Trubiņa.

Apgabaltiesa arī atzinusi par prettiesisku valsts aģentūras "Sabiedrības veselības aģentūra" (SVA) faktisko rīcību, nesniedzot Dzelzskalnam informāciju par pastāvošām pamatotām aizdomām par viņa inficēšanos ar vīrushepatītu C.

Tiesa noraidīja Dzelzskalnu bērnu Daniela, Artūra un Sindijas pieteikumu atlīdzināt arī viņiem nodarīto morālo kaitējumu.

Administratīvās apgabaltiesas spriedumu 30 dienu laikā iespējams pārsūdzēt Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā.

LETA jau ziņoja, ka Administratīvā apgabaltiesa Dzelzskalnu sūdzības lietu šā gada oktobra sākumā izskatīja atkārtoti, jo 26.jūnijā apgabaltiesas 2007.gada oktobrī pieņemto spriedumu Dzelzskalnu sūdzībā daļēji atcēla Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments.

Administratīvā apgabaltiesa 2007.gada 31.oktobrī noraidīja Dzelzskalna, viņa sievas Svetlanas, kā arī bērnu - Daniela, Artūra un Sindijas - pieteikumu, kas bija vērsts pret Sabiedrības veselības aģentūru (SVA) un kurā tika lūgts atzīt par prettiesisku SVA faktisko rīcību un piedzīt morālā kaitējuma atlīdzinājumu. Šajā daļā Senāts lika lietu atkārtoti izskatīt Administratīvajā apgabaltiesā citā tiesnešu sastāvā.

Senāts atstāja spēkā apgabaltiesas spriedumu daļā, ar kuru tā izbeidza tiesvedību Dzelzskalnu pieteikuma daļā, kurā viņi lūdza atzīt par prettiesisku VAS "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca" faktisko rīcību un piedzīt arī no tās morālā kaitējuma atlīdzinājumu. Par šo Administratīvās apgabaltiesas sprieduma daļu iesniegto Dzelzskalnu kasācijas sūdzību un Stradiņa slimnīcas kasācijas pretsūdzību Senāts noraidīja.

LETA jau ziņoja, ka 2006.gada 22.jūnijā Administratīvā rajona tiesa par labu Dzelzskalnam un viņa sievai piedzina 12 000 latu morālā kaitējuma atlīdzību. Lai gan Dzelzskalns tiesas ceļā prasīja piedzīt kompensāciju arī par viņa bērniem nodarīto kaitējumu, tiesa šo prasību noraidīja.

Administratīvā rajona tiesa arī atzina Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas vainu tajā, ka pacients nav laikus informēts par viņa asinīs atrasto infekciju. Savukārt prasījumu par SVA rīcību, laikus neinformējot par infekciju, tiesa noraidīja.

Dzelzskalns jau ilgstoši tiesājas ar ārstniecības iestādēm, jo vēlas saņemt kompensāciju par to, ka laikus nav informēts par asinīs atrasto vīrusu.

Administratīvajā rajona tiesā sāktajā tiesvedībā kopā ar Dzelzskalnu 2005.gada 1.novembrī pret SVA vērsās arī sieva un bērni, kuri uzskata, ka viņi pakļauti inficēšanās draudiem un Dzelzskalns nav varējis laikus sākt ārstēšanos, jo ziņas saņemtas novēloti.

Vīrietis 1998.gada janvārī nodeva asinis Stradiņa slimnīcā, un tajās tika konstatēts C hepatīta vīruss, bet viņš par infekciju netika informēts. Par hepatītu Dzelzskalns uzzinājis tikai 2002.gadā, ārstējoties no citas slimības.

Pieteikumā tiesai bija lūgts atzīt SVA rīcību, laikus nesniedzot informāciju, kā nelikumīgu un piedzīt atlīdzību par Dzelzskalnu ģimenei nodarīto morālo kaitējumu.

Sūdzībā bija norādīts, ka, laikus nesaņemot ziņas par laboratoriskās pārbaudes rezultātiem, Dzelzskalns nav varējis laikus izdarīt medicīnisko pārbaudi un sākt ārstēšanos. SVA, nesniedzot ziņas par inficēšanos ar C hepatīta vīrusu, rīkojusies nolaidīgi un prettiesiski, uzskata sūdzības iesniedzējs.

Dzelzskalns iepriekš vērsās ar prasību arī Rīgas apgabaltiesā, kas 2007.gada 26.jūnijā par labu Dzelzskalnam no Stradiņa slimnīcas prasīto 30 000 latu vietā piedzina 2201 latu. Spriedums stājās spēkā tā pasludināšanas brīdī, un tiesa noteica, ka slimnīca to labprātīgi var izpildīt un naudu samaksāt līdz 9.jūlijam. Tas arī tika izdarīts.

Augstākās tiesas Senātā par šo spriedumu iesniegta kasācijas sūdzība, un Senāts šā gada janvārī atstāja spēkā spriedumu, ar kuru no Stradiņa slimnīcas par labu tās bijušajam pacientam Dzelzskalnam piedzīts 2201 lats par kaitējumu, kas radies, laikus nesaņemot informāciju par asinīs atrasto vīrushepatīta C infekciju. Senāta spriedums nav pārsūdzams.

LETA

Atgriezties uz augšu