Sabiedrībā joprojām tūkst izpratnes par diskrimināciju un tās riskiem

0 komentāru

Nepieciešams uzlabot sabiedrības izpratni un informētību par pretdiskriminācijas un dažādības veicināšanas stratēģijām. Tā secināja Invaliditātes lietu nacionālās padomes dalībnieki, kas labklājības ministra Jāņa Reira vadībā ceturtdien, 9. novembrī, pulcējās uz sēdi. 

Pēc Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) veiktās analīzes datiem, sabiedrībā joprojām nav pietiekamas izpratnes par svarīgām līdztiesības lietām, kas ierobežo sociālās atstumtības un diskriminācijas riskiem pakļauto cilvēku nodarbinātību un virzību uz iekļaujošu sabiedrību kopumā. SIF pētījums rāda, ka 57 % Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka nezina savas tiesības, vairāk nekā divas trešdaļas (74 %) uzskata, ka personīgi neko nevar paveikt, lai ikdienā mazinātu diskrimināciju, bet katrs otrais - 56 % - domā, ka, redzot nevienlīdzīgu attieksmi, jāiejaucas ir tikai atsevišķos gadījumos. Lēnām, bet uzlabojas sabiedrības attieksme pret cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Taču, ja sadzīves situācijās tolerance pamazām palielinās, tad tomēr gandrīz katrs desmitais - 9,6 % - negribētu, lai šādi cilvēku tiktu pieņemti darbā viņu darbavietās. Lai turpinātu darbu pie sabiedrības izpratnes veicināšanas, tiks realizēta ilgtermiņa informācijas kampaņa.

Labklājības ministrijas pārstāvji sēdē informēja arī par deinstitucionalizācijas projekta aktualitātēm un saņemtajām rekomendācijām no ANO Personu ar invaliditāti tiesību komitejas par ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanu. Tika atbalstīta iecere, ka deinstitucionalizācijas projekta ietvaros reģionālo plānu izstrāde ir jāpabeidz tuvāko sešu mēnešu laikā. ANO komiteja Latvijai kopumā izteikusi gandrīz 50 rekomendācijas, kā divas galvenās rekomendācijas par kuru izpildi jāziņo pēc gada izvirzītas neatkarīga dzīve un iekļaušana kopienā, kā arī iekļaujoša izglītība.

Saistībā ar rekomendāciju par veselības aprūpes pakalpojumu un ēku pieejamību notika diskusija par veselības aprūpes iestāžu, īpaši zobārstniecību un laboratoriju, kā arī ģimenes ārstu prakšu pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti. Tika nolemts lūgt Veselības inspekciju kādā no nākamajā sēdēm sniegt izvērstu informāciju par ārstniecības iestāžu pieejamības situāciju un vides pieejamības uzraudzību.
Atgriezties uz augšu