Latvijas Paralimpiskā kausa 2008 sestais sacensību posms Papildināts ar rezultātiem

0 komentāru

Rezultāti | Karte

Sacensības notiks 2008.gada 13.septembrī , plkst. 12.00 Rīgā
Sacensību centrs „Daugavas stadions” Nacionālajā sporta bāzē, Augšielā 1.
Sacensību rajons Grīziņkalnā, no Ata ielas līdz Deglava ielai
Līdz plkst. 11.00 – dalībnieku ierašanās, reģistrēšanās, pieteikumu iesniegšana, īpašās dalībnieka kontrolkartiņas aizpildīšana atbilstoši paraugam uz info stenda.
Līdz plkst. 11.45 – izloze, starta protokola sagatavošana, informācija, jautājumi un atbildes.
Plkst. 11.50 – došanās uz starta vietu.
Plkst. 12.00 – starts (starta intervāls no 30 sek. līdz 3 minūtēm).
Ap plkst. 16.00 – uzvarētāju apbalvošana.

Rīkotāji un vadība.
Sacensības rīko Rīgas domes Izglītības, jaunatnes un sporta departamenta Sporta pārvalde sadarbībā ar RISK „Optimists”. Sacensību tiešo vadību veic rīkotāju apstiprināta tiesnešu kolēģija. Galvenais tiesnesis Zita Rukšāne (OK „Sigulda”),sekretārs Atis Rukšāns, sacensību inspektors Jānis Gaidelis (OK „Stiga”).

Dalībnieki.
Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.
Sacensībās var piedalīties dalībnieki:
Paralimpiskās grupas:
  • „A” grupā,- dalībnieki, kuriem ir pieredze orientēšanās sportā un kuri ir droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.
  • „B” grupā, , iesācēji un arī tie, kuri vēl nav droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.
  • Piezīme:
    Paralimpiskajā grupā drīkst būt jebkurš dalībnieks ar īpašajām vajadzībām, t.sk. arī ar ārēji neredzamām, kam pārvietošanās sagādā fizisko piepūli vai lietojot palīglīdzekļus (braucamkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalsts utml) un to sacensību sekretariātā ir apstiprinājis, uzrādot invalīdu apliecību.
  • „Atklātā” grupā ikviens, kurš neatbilst Paralimpisko dalībnieku grupām un kuram ir interese un vēlēšanās iepazīties ar orientēšanos taku distancē.
  • Komandās startē jebkura biedrība, klubs vai kolektīvs un komandu veido ne mazāk kā divi Paralimpiskie dalībnieki.
    Biedrība, klubs vai kolektīvs var būt arī komanda, ja individuāli viens Paralimpiskais dalībnieks startē „A” grupā, bet otrs „B” grupā.
Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.). Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva. Rīkotāji neatbild par dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē.

NOLIKUMS

Jānis Bergs
Atgriezties uz augšu