Miķeļdienai veltītas sacensības orientēšanās taku distancē (OTD) „SPRĪDĪTIS 2008” Papildināts ar rezultātiem

0 komentāru

Rezultāti | Kartes

Sacensības notiks 2008. gada 27. septembrī Tērvetē.
Sacensību centrs SIA Rehabilitācijas Centrā „ Tērvete”.

Rīkotāji un vadība.
Sacensības rīko LOF OTD darba grupa „ Trīs Jāņi” sadarbībā ar SIA Rehabilitācijas Centru „ Tērvete”, Jūrmalas OK „Liedags”, Daugavpils OK”Stiga”. u.c. sacensību labvēļiem
Sacensību tiešo vadību veic rīkotāju apstiprināta tiesnešu kolēģija:
Galvenais tiesnesis Jānis Bergs (OK „Liedags”)
Galvenais sekretārs Māris Kalējs (OK „Alnis”)
Sacensību inspektors Jānis Gaidelis (OK „Stiga”).

Dalībnieki.
Dalībnieki neklasificējas pēc vecuma un dzimuma.
Paralimpiskās grupas:
„A” grupā,- Latvijas izlases kandidāti un pārējie dalībnieki kuriem ir pieredze orientēšanās sportā un kuri ir droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.
„B” grupā, iesācēji un arī tie, kuri vēl nav droši par savām kartes lasīšanas un navigācijas spējām.
Piezīme:
Paralimpiskajā grupā drīkst būt jebkurš dalībnieks ar īpašajām vajadzībām, t.sk. arī ar ārēji neredzamām, kam pārvietošanās sagādā fizisko piepūli vai lietojot palīglīdzekļus (braucamkrēslus, kruķus, spieķus, pavadītāja rokas atbalsts utml) un to sacensību sekretariātā ir apstiprinājis, uzrādot invalīdu apliecību (Latvijas izlases kandidāti IOF OTD komitejas apstiprināto medicīnas sertifikātu).
„Atklātā” grupā ikviens, kurš neatbilst Paralimpisko dalībnieku grupām un kuram ir interese un vēlēšanās iepazīties ar orientēšanos taku distancē.
Kolektīviem vai pašiem dalībniekiem, ja ir vajadzība, sacensībās jānodrošina sev palīgi, kuri distancē sniedz tikai fizisko palīdzību (t.i. braucamkrēslu stūmēji, pavadītāji ar rokas atbalstu utml.).
Dalībnieku apģērba un apavu izvēle ir brīva.
Rīkotāji neuzņemas atbildību par dalībnieku veselības stāvokli un drošību distancē.

NOLIKUMS

Jānis Bergs
Atgriezties uz augšu